WYNIKI BADAŃ PRODUKTU

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

PATENT PENDING
UPRP P.436477

INTELIGENTNA MASKA WIRUSOBÓJCZA

INTERAKTYWNE DOWODY SPEŁNIENIA
JAKOŚCI / NORM / KLASYFIKACJI / UŻYTKOWOŚCI PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE MASKI INVENTI NANO+

PORÓWNANIE WIELKOŚCI ORGANIZMÓW Z SARS-CoV2

Size-of-coronavirus-particle-800X400

DODATKOWE STANDARDY SPEŁNIANE PRZEZ MASKĘ INVENTI NANO+

SKUTECZNOŚĆ PASYWNEJ FILTRACJI FFP2 / FFP3

Maski do zastosowań ochrony osobistej (np. FFP2, FFP3) badane są z zastosowaniem wymagań w celu uzyskania wyniku pasywnej skuteczności filtracji cząstek stałych (PFE) a nie na skuteczność filtracji wirusów (VFE).

Badania masek filtrujących prowadzone są zgodnie z normą EN 149:2001 + A1:2009 – metoda testu aerozolu NIOSH NaCl, dedykowana dla ochrony układu oddechowego przed cząsteczkami stałymi, czego wynikiem jest określenie skuteczności filtracji biernej FFP1/FFP2/FFP3.

Norma powyższa jest zharmonizowana z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/425z dnia 9.03.2016 r, które reguluje wprowadzanie środków ochrony indywidualnej na rynek Unii Europejskiej.

W USA Organizacja CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dla krajowego standardu N95 PFR, także wykorzystuje porównywalną powyższą stosowaną w Unii Europejskiej metodę badań. Produkty badane według standardów PFR, np. N95 dopuszczane są na rynek amerykański przez “FDA” (U.S. Food & Drug Administration).

Skuteczność filtracji pasywnej FFP dla cząsteczek stałych ze względu na wielkość minimalną cząsteczek szkodliwych w aerozolu używanego do testów (min. wielkość cząsteczki – 300 nm) nie spełnia wymagań oraz skuteczności filtracji wirusów (VFE), które są znacznie mniejszych rozmiarów.

Wirus SARS CoV2 ma wymiar około 100 nm, a więc jest trzy razy mniejszy, niż najmniejsza cząsteczka aerozolu wykorzystywanego w badaniu PFE (FFP1/FFP2/FFP3) (min. wielkość – 300 nm).

Wady masek ochronnych dla cząsteczek stałych badanych metodą "PFE" (FFP1/FFP2/FFP3) z punktu widzenia biobójczości oraz skuteczności filtracji wirusów.

Istotne wady masek ochronnych badanych zwykle tylko metodą (PFE) w porównaniu z innymi maskami oraz maską biobójczą Inventi Nano+:

  1. Cząsteczki stałe używane do badań są około trzy razy większe od wirusa SARS COV2, a tym samym przenikają przez maskę zarówno do noszącego jak i innych osób w otoczeniu.
  2. Skuteczność filtracji pasywnej cząsteczkowej “PFE” wykonuje się wyłącznie dla cząsteczek stałych  (maski w tym standardzie nie są badane z wykorzystaniem wirusów, a tym bardziej SARS CoV2).

SKUTECZNOŚĆ PASYWNEJ FILTRACJI BAKTERYJNEJ "BFE"
A WIRUSOBÓJCZOŚĆ ORAZ DOBROSTAN CZŁOWIEKA

Układ odpornościowy generalnie inaczej walczy z wirusami, a inaczej z wielokrotnie większymi bakteriami oraz ich toksynami.

Pierwszą linią obrony organizmu człowieka przed wirusami są tzw. komórki cytotoksyczne (limfocyty NK). Limfocyty są elementem zarówno przeciwzakaźnej jak i przeciwnowotworowej odporności komórkowej.

Bakterie zwalczane są głównie z wykorzystaniem przeciwciał eksponujących komórki bakteryjne na działanie układu odpornościowego, co stanowi element odporności humoralnej.

Wysoka skuteczność FILTRACJI PASYWNEJ masek typu BFE, NIE PRZEKŁADA SIĘ NA PEŁNĄ OCHRONĘ CZŁOWIEKA PRZED WIRUSAMI. Właściwości filtracyjne masek BFE, jedynie wspomagają proces KOMPLEKSOWEJ OCHRONY organizmu przez ochronę na skażenie komórkami bakteryjnymi i tym samym rozwinięcia chorób towarzyszących pochodzenia bakteryjnego.

Maski medyczne, chirurgiczne badane w ramach skuteczności pasywnej filtracji bakteryjnej “BFE”, zaprojektowane przede wszystkim w celu ochrony wrażliwych pacjentów przed zagrożeniami (infekcjami) ze strony pracowników medycznych. Służą powstrzymaniu noszącego (np.chirurga) przed rozprzestrzenianiem zarazków podczas kaszlu/kichania/mówienia. więc zaprojektowane tak, aby chronić pacjentów, a nie użytkownika.

Wady tradycyjnych masek chirurgicznych, medycznych badanych metodą "BFE" z punktu widzenia biobójczości oraz skuteczności filtracji wirusów.

Istotne wady masek chirurgicznych badanych zwykle tylko metodą (BFE) w porównaniu z innymi maskami oraz maską biobójczą Inventi Nano+:

  1. Bakterie są minimum pięć razy większe od wirusa SARS COV2, a tym samym przenikają przez maskę zarówno do noszącego jak i innych osób w otoczeniu.
  2. Brak jest w standardowych maskach chirurgicznych ścisłego dopasowania do twarzy, co pozostawia przestrzenie wokół krawędzi maski.
  3. Skuteczność filtracji pasywnej bakteryjnej “BFE” wykonuje się wyłącznie dla szczepów bakterii (maski w tym standardzie nie są badane z wykorzystaniem wirusów, a tym bardziej SARS CoV2).
SKUTECZNOŚĆ AKTYWNEJ FILTRACJI
MASKI INVENTI NANO+
BADANEJ NA SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI/BIOBÓJCZOŚCI WIRUSÓW (VFE)
WYNOSI 99,9%
SKUTECZNOŚĆ PASYWNEJ FILTRACJI BAKTERYJNE "BFE"
MASKI INVENTI NANO+
WYNOSI 99,9%

ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKIMI STANDARDAMI ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ JAKOŚĆ WYROBÓW MEDYCZNYCH

MATERIAŁ

Wymagania Normy
Maska "Inventi"
Kwalifikacja

BEZPIECZEŃSTWO CE

Wymagania Normy
Maska "Inventi"
Kwalifikacja

BADANIA KLINICZNE

Wymagania Normy
Maska "Inventi"
Kwalifikacja

EFEKTYWNOŚĆ FILTRACJI

Wymagania Normy
Maska "Inventi"
Kwalifikacja

SYSTEM JAKOŚCI

Wymagania Normy
Maska "Inventi"
Kwalifikacja

EWALUACJA BIOLOGICZNA

Wymagania Normy
Maska "Inventi"
Kwalifikacja

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Wymagania Normy
Maska "Inventi"
Kwalifikacja

INŻYNIERIA UŻYTKOWA

Wymagania Normy
Maska "Inventi"
Kwalifikacja

INFORMACJA MEDYCZNA

Wymagania Normy
Maska "Inventi"
Kwalifikacja

OZNAKOWANIE

Wymagania Normy
Maska "Inventi"
Kwalifikacja

PORÓWNANIE ZAKRESU TECHNOLOGII
BADAŃ / STANDARDYZACJI

funkcjonalność

inventi

maska

Chirurgiczna

maska

medyczna

maska

ochronna

maska

materiałowa

STANDARD TECHNOLOGII

NANO+

NIE

NIE

Nie

Nie

KLASA FILTRACJI PASYWNEJ CZĄSTECZEK

FFP3

Opcja

Opcja

Opcja

Nie

KLASA PASYWNEJ FILTRACJI BAKTERYJNEJ

Type II

BFE≥ 99,9%

Type I R

BFE≥ 95%

Type I

BFE≥ 95%

Nie

Nie

WIRUSOBÓJCZOŚĆ

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

BAKTERIOBÓJCZOŚĆ

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

GRZYBOBÓJCZOŚĆ

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

UTRZYMANIE NAJWYŻSZEGO POZIOMU OCHRONY, BIOBÓJCZOŚCI - 99,9%

min.48h

Nie

Nie

Nie

Nie

WYRÓB NANOTECHNOLOGICZNY

Tak

Opcja

Opcja

Nie

Nie

WYRÓB MEDYCZNY

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

NDS CZĄSTECZEK

("NDS" - najwyższe dopuszczalne stężenie)

9xNDS

NDS ≥ 0,05mg/m3

9xNDS

NDS ≥ 0,05mg/m3

9xNDS

NDS ≥ 0,05mg/m3

4xNDS

NDS ≥ 0,05mg/m3

Nie

KOMFORT ODDYCHANIA - RÓWNOMIERNOŚĆ ROZKŁADU CIŚNIENIA POWIETRZA

Tak

Brak badań / danych

Brak badań / danych

Brak badań / danych

Brak badań / danych

PRZECIWDZIAŁANIE PONOWNEJ EMISJI WIRUSÓW DO ORGANIZMU

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

ŚRODOWISKO UŻYTKOWANIA

Zbiorowisko ludzkie, Służba zdrowia

Sala operacyjna

Służba zdrowia

Inne

Nie

NANOTECHNOLOGIA, PASYWNA FILTRACJA, AKTYWNA SELEKTYWNA BIOBÓJCZOŚĆ - INVENTI

Eliminacja ilościowa wirusa, wynikiem pasywnej filtracji (BFE / FFP2 / FFP3) jest utrudniona ze względu na wielkość oraz kinetykę drobnoustroju SARS CoV2

Nanotechnologiczna aktywność powłoki Inventi Nano+ z wykorzystaniem uwalnianej w czasie funkcji biobójczej jest AKTYWNĄ formą eliminacji ilościowej wirusów, w tym wirusa SARS CoV2.

Na powierzchni włókien warstwy zewnętrznej maski znajduje się pokrycie nanotechnologiczne, zdolne inaktywować wirusy w drodze kontaktowej. Zawarte w powłoce substancje, w tym kompleks jodu z polimerem uaktywniają w czasie działanie biobójcze, inaktywując białka, kwasy tłuszczowe i co ważne, MATERIAŁ GENETYCZNY WIRUSA (RNA), NISZCZĄC BIAŁKO KOLCA KORONAWIRUSA ORAZ GOTOWY KOLEC (funkcja pośrednicząca we wnikaniu wirusa poprzez receptor ACE2 do komórki) (patrz. film “Zakażenie komórek wirusem SARS CoV2), czyniąc go nieszkodliwym dla człowieka.

Co ważne – jak białko ACE2 komórki jest jak “ZAMEK DO DRZWI” dla “KLUCZA” wirusa (enzym zwany transbłonową proteazą serynową typu II/ TMPRSS2), tak białko neuropilina-1, która występuje w tkankach nerwowych jamy nosowej jest swoistym “DROGOWSKAZEM“. Poprzez SELEKTYWNĄ AKTYWNĄ FILTRACJĘ WYKORZYSTUJĄCĄ WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE, dokonuje się swoistego “UPOŚLEDZENIA” wirusa w odczycie informacji o “DRODZE” do komórek człowieka. 

Samooczyszczająca powłoka, której substancją czynną jest jodopowidon, zabija większość form wegetatywnych drobnoustrojów w CIĄGU PIERWSZYCH 15–30s. Aktywność niszcząca utrzymuje się przez DŁUŻSZY CZAS, dzięki sieciowaniu polimerem, co sprawia, że preparat ma w CAŁYM SPEKTRUM PRZEDŁUŻONĄ SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZEGO DZIAŁANIA (w tym neutralizację wirusów).

Wirusy a w szczególności SARS CoV2 ma wielkość około 100 nm (0,1 μm) [1000 μm = 1 mm)/ (10−6 m)] a badania skuteczności pasywnej filtracji PFE (FFP1, FFP2,FFP3) wykonywane są dla cząsteczek o minimalnej wielkości 300 nm – Europa.

W MASCE INVENTI POŁĄCZENIE PASYWNEJ FILTRACJI (cząsteczek stałych + bakterii "BFE"), NANOTECHNOLOGII, AKTYWNEJ ORAZ SELEKTYWNEJ BIOBÓJCZOŚCI,
CZYNI BADANY PRODUKT NOWĄ SAMODZIELNĄ
REFERENCYJNĄ NIEPORÓWNYWALNĄ KLASĘ WYROBU.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

funkcjonalność

inventi

maska

Chirurgiczna

maska

medyczna

maska

ochronna

maska

materiałowa

BIOBÓJCZOŚĆ (99,9%)

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

OKRES UTRZYMANIA NAJWYŻSZEJ SKUTECZNOŚCI BIOBÓJCZEJ (99,9%)

min.48h

Nie

Nie

Nie

Nie

REMISJA WIRUSÓW Z MASKI Z POWROTEM DO OTOCZENIA

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

EMISJA WIRUSÓW Z POWŁOKI MASKI DO ORGANIZMU UŻYTKOWNIKA

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

EMISJA WIRUSÓW PO KONTAKCIE DŁOŃMI

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

EMISYJNOŚĆ WIRUSÓW W PROCESIE UTYLIZACJI MASKI

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

NISZCZENIE LUDZKIEJ FLORY BAKTERYJNEJ

Nie

Nie

Nie

Nie

Brak badań / danych

BADANIA BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Tak

Opcja

Opcja

Opcja

Nie

ANTYALERGICZNOŚĆ

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

STATYCZNOŚĆ POWIERZCHNIOWA MATERIAŁU

min.48h

Brak badań / danych

Brak badań / danych

Brak badań / danych

Brak badań / danych

PROCES OCHRONY WIRUSOBÓJCZEJ

Inventi NANO+, jest maseczką o działaniu PRZECIWWIRUSOWYM, którą można BEZPIECZENIE DOTYKAĆ.

Na powierzchni standardowej maseczki, wirusy i drobnoustroje gromadząc się, osadzają swobodnie w strukturach materiału. Łatwo tym samym przenoszą się, w tym także na części ciała człowieka (np. ręce, usta, nos, skóra), elementy ubioru, otoczenia lub z powrotem do powietrza.

Maska Inventi wykonana w technologii NANO+, ZABIJA WSZELKIE WIRUSY, BAKTERIE, ROZTOCZA, GRZYBY, dzięki innowacyjnej biobójczej zewnętrznej powłoce. Maska Inventi NANO+ jest bezpieczna dla człowieka, poprzez BIOLOGICZNY PROCES SAMOCZYSZCZENIA.

UŻYTKOWOŚĆ PRODUKTU
Z ZACHOWANIEM WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZYCH

funkcjonalność

inventi

maska

Chirurgiczna

maska

medyczna

maska

ochronna

maska

materiałowa

KOMFORT NOSZENIA

Tak

Brak badań / danych

Brak badań / danych

Brak badań / danych

Brak badań / danych

KOMFORT ODDYCHANIA - PARAPRZEPUSZCZALNOŚĆ

Tak

Tak

Tak

Brak badań / danych

Brak badań / danych

KOMFORT ODDYCHANIA - RÓWNOMIERNOŚĆ ROZKŁADU POWIETRZA PRZY WYDYCHANIU

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

KOMFORT ODDYCHANIA - RÓWNOMIERNOŚĆ ZASYSANIA POWIETRZA PRZY WDYCHANIU

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

UŻYTKOWOŚĆ - SKUPISKA LUDZKIE, GRUPA OSÓB

Tak

Nie

Opcja

Nie

Nie

UŻYTKOWOŚĆ - POMIESZCZENIA ZAMKNIĘTE

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

UŻYTKOWOŚĆ - STOSOWANIE NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA

-20 +40

Brak badań / danych

Brak badań / danych

Brak badań / danych

Brak badań / danych

WYRÓB O PODWYŻSZONYM KOMFORCIE DLA OSÓB NOSZĄCYCH OKULARY

Tak

Nie

Nie

Brak badań / danych

Brak badań / danych

ZAKRES WIEKU UŻYTKOWNIKÓW

Pełen

Pełen

Pełen

Opcje

Brak badań / danych

ELIMINACJA SMOGU

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

ELIMINACJA ZANIECZYSZCZEŃ

Tak

Nie

Opcja

Nie

Nie

REKOMENDACJE STOSOWANIA

REKOMENDACJA

inventi

maska

Chirurgiczna

maska

medyczna

maska

ochronna

maska

materiałowa

"WHO"

WORLD HEALTH ORGANIZATION

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

"CDC"

CENTER for DISEASE CONTROL and PREVENTION

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

MINISTERSTWO ZDROWIA

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

RADA MEDYCZNA RP

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

LABORATORIA I SZPITALE

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

UŻYTKOWNICY PRODUKTU

Tak

Brak badań / danych

Brak badań / danych

Brak badań / danych

Brak badań / danych

BUDOWA WIRUSA SARS-CoV2

Odtwórz wideo

CYKL ŻYCIA WIRUSA SARS-CoV2

Odtwórz wideo

ZAKAŻENIE KOMÓREK WIRUSEM SARS-CoV2

Odtwórz wideo

REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW