[google-translator]

MONITOR ZARZĄDZANIA A360

DANE FINANSOWE / STANDING EKONOMICZNY

Podmiot: ID1001000

Więcej informacji u Ekspertów oraz na stronach:

"Skype"

MONITOR ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Czy jesteście Państwo w Firmie, domu, lokalizacji mobilnej, a może na konferencji, prezentacji, rozmowach biznesowych - monitor staje się multimedialnym centrum wiedzy.

ANALIZY FINANSOWE

Analizy finansowe prezentowane na monitorach są personalizowane za pomocą szablonów firmowych, wymagających jednorazowego wysiłku przy ich tworzeniu.
Aktualizacja danych jest podstawą bieżącego stanu wiedzy.

KORZYŚCI

1. Formy prezentacji danych: zarządcze, robocze, konferencyjne, marketingowe.
2. Prezentacja informacji dostosowana do preferencji.
3. Bieżący stan wiedzy z każdego zakresu finansów.
4. Bezinwestycyjna forma pozyskania monitorów.
5. W standardzie 45 wersji językowych.

MONITOR ZARZĄDZANIA FINANSAMI

!!! Pierwsze ładowanie analiz, może trwać nawet kilka minut.

PRÓBKI MONITORÓW ZARZĄDZANIA A360

MONITOR ZARZĄDZANIA - GŁÓWNY

ZASTOSOWANIE KOKPITU MONITOR GŁÓWNY
1. Skróty do poszczególnych kokpitów, monitorów.
2. Próbki kokpitów, monitorów zarządzania.
3. Mapa procesu komunikacji zarządczej.
4. Procedury analityczne.

RobertPanel Menadżera "MONITOR ZARZĄDZANIA".

 1. Główny Monitor Zarządzania Podmiotu.
 • Proszę kliknąć w celu przejścia do głównego panelu zarządzania Podmiotu.

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

ZASTOSOWANIE KOKPITU FINANSOWEGO
1. Wiedza o stanie finansów, zaległości, należności Podmiotu.
2. Księgowość podatkowa zmienia się w zarządczą.
3. Zmiany finansów, standingu już nie zaskakują.
4. Mobilne Centrum Wiedzy i Dowodzenia

RobertPanel Menadżera "DANE FINANSOWE".

 1. Monitor aktualnej analityki danych finansowych Podmiotu.
 • Proszę kliknąć w celu zobaczenia interaktywnych wyników analizy.

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

MONITOR ZARZ. WSKAŹNIKI FINANSOWE

ZASTOSOWANIE KOKPITU WSKAŹNIKOWEGO
1. Kilkanaście wskaźników zastępuje kilkaset parametrów.
2. Cele, osiągnięcia, zadania są mierzone matematycznie.
3. Cała kadra komunikuje się tym samym językiem.
4. Mobilny Monitor i wszystko jasne.

RobertPanel Menadżera "WSKAŹNIKI FINANSOWE".

 1. Monitor aktualnych wskaźników finansowych Podmiotu.
 • Proszę kliknąć w celu zobaczenia interaktywnych wyników analizy.

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

MONITOR ZARZ. MARKETING

ZASTOSOWANIE KOKPITU MARKETINGOWEGO
1. Wsparcie prowadzenia projektów oraz zwrotu z nakładów.
2. Pomiar prawdopodobieństwa możliwego sukcesu.
3. Budowanie marki Podmiotu i Produktów.
4. Budżetowanie, kontrola, nagradzanie.
Marketing Monitor Zarządzania

RobertPanel Menadżera "MARKETING".

 1. Monitor aktualnej analityki danych, zarządzania, optymalizacji projektów marketingowych Podmiotu.
 • Proszę kliknąć w celu przejścia do panelu marketingowego Podmiotu.

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

MONITOR ZARZ. ODBIORCY / KLIENCI

ZASTOSOWANIE KOKPITU KLIENCI / ODBIORCY
1. Nadzór nad najwyższym dobrem (Klientem) oraz relacjami.
2. Pomiar rentowności, kosztów, trendów oraz alternatyw.
3. Budżetowanie, kontrola, nagradzanie, ocena.
4. Alarm i optymalizacja zwrotu z nakładów.

RobertPanel Menadżera "ODBIORCY / KLIENCI".

 1. Monitor aktualnej analityki danych Odbiorców, Klientów Podmiotu.
 • Proszę kliknąć w celu zobaczenia interaktywnych wyników analizy.

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

ZASTOSOWANIE KOKPITU "HR" - KAPITAŁ LUDZKI "KL"
1. Wiarygodny, uczciwy standard porównania kadry, zespołu.
2. Ocena kosztów kadry z perspektywy przychodu, efektu.
3. Szukanie wolnych mocy - teraz wiesz ile, co zajmuje.
4. Mobilność - nie trzeba dzwonić po wiedzę.

RobertPanel Menadżera "KAPITAŁ LUDZKI".

 1. Monitor aktualnej analityki i optymalizacji zarządzania Kapitałem Ludzkim.
 • Proszę kliknąć w celu zobaczenia interaktywnych wyników analizy.

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

RYNEK / BENCHMARKING

ZASTOSOWANIE KOKPITU BENCHMARKING
1. Okno na dane, statystyki branżowe, rynkowe, trendy, progi alarmów.
2. Śledzenie odchyleń Podmiotu bez wpływu trendu w branży.
3. Porównanie dochodów, przychodów, kosztów, finansów.
4. Porównanie z wzorcowymi branżowymi wskaźnikami.
Benchmarking

RobertPanel Menadżera "RYNEK/ BENCHMARKING".

Monitor porównań rynkowych i branżowych Podmiotu.

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

POWODY SUKCESU OPTYMALIZACJI A360

ZASTOSOWANIE KOKPITU OPTYMALIZACJA
1. Optymalizacja kompromisem sukcesu, kosztów i ryzyka.
2. Ograniczenie ryzyk oraz właściwie wydawane pieniądze.
3. Prognozowanie przyszłości - wiarygodny optymizm.
4. Innowacyjne cele, projekty, działanie.

RobertPanel Menadżera "OPTYMALIZACJA A360".

 1. Monitor Powodów Sukcesu, Optymalizacji, Metod, Technik, Algorytmów i Przesłania A360.
 • Proszę kliknąć w celu zobaczenia interaktywnych wyników analizy.

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

LOGISTYKA TOWAROWA

ZASTOSOWANIE KOKPITU PRODUKTOWEGO
1. Ograniczenie zapasu nadmiernego i nieefektywnego.
2. Relacja sprzedaż, ilość, zapas, zaangażowanie kapitału.
3. Śledzenie codzienne korzyści z każdego indeksu towaru.
4. System alarmowy dla odchyleń od korzyści na+ z towarów.

RobertPanel Menadżera "LOGISTYKA TOWAROWA".

 1. Monitor pełnej aktualnej analityki danych logistyki towarowej Podmiotu (specjalizacja/branża).
 • Proszę kliknąć w celu zobaczenia interaktywnych wyników analizy.

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

DOSTAWCY / PARTNERZY

ZASTOSOWANIE KOKPITU DOSTAWCY / PARTNERZY
1. Nadzór nad najwyższym dobrem (PARTNEREM) oraz relacjami.
2. Pomiar rentowności, kosztów, trendów oraz alternatyw.
3. Budżetowanie, kontrola, nagradzanie, ocena.
4. Alarm i optymalizacja zwrotu z nakładów.

RobertPanel Menadżera "DOSTAWCY - PARTNERZY".

 1. Monitor aktualnej analityki danych dostawców, Partnerów Podmiotu.
 • Proszę kliknąć w celu zobaczenia interaktywnych wyników analizy.

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

DOFINANSOWANIE

ZASTOSOWANIE KOKPITU DOFINANSOWANIE
1. Kwitnie pomysł - wiesz natychmiast czy "jest za co".
2. Kryzys, brak płynności, nowe potrzeby, wsparcie.
3. Mobilność - widzisz, nie pytasz, nie szukasz,
4. Wiedza zawsze pod ręką w dzień i w nocy.

RobertPanel Menadżera "DOFINANSOWANIE".

 1. Monitor aktualnych danych możliwości pozyskania funduszy unijnych oraz środków publicznych i bankowych.
 • Proszę kliknąć w celu zobaczenia interaktywnych wyników analizy.

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

ZASTOSOWANIE KOKPITU WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE
1. Wizerunek oraz design ujęty w ramy oceny.
2. Pomiar efektów zmian wizerunkowych.
3. Kontrola i zwrot z nakładów projektu.
4. Porównanie rynkowe.

RobertPanel Menadżera "WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE".

Monitor aktualnych danych z auditów i analiz w tematyce wzornictwa przemysłowego.

 

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

INNE FUNKCYJNE KOKPITY / MONITORY ZARZĄDZANIA A360

Aktywne w wersji „Premium – Agreement”

BIURO RACHUNKOWE / Księgowość

ZASTOSOWANIE KOKPITU BIURA RACHUNKOWEGO
1. Box komunikacji Biura z Klientem.
2. Analizy i statystyki niestandardowe.
3. Monitor stanu rozliczeń Klienta z Biurem Rachunkowym.
4. Wsparcie doradcze Klienta, wynikiem współpracy z A360.
A360 Biura Rachunkowe

RobertPanel Menadżera "BIURO RACHUNKOWE".

 1. Monitor publikacji informacji, deklaracji i danych pochodzących z Państwa Biura Rachunkowego:
 • finanse,
 • deklaracje podatkowe zamienione na analizy, statystyki, trendy,
 • tablica ogłoszeń,
 • inne

KOOPERACYJNY

ZASTOSOWANIE KOKPITU KOOPERACYJNEGO
1. Komunikacja Podmiotu z Kooperantami.
2. Analizy i statystyki dotyczące Kooperantów.
3. Realizacja oraz rozliczanie projektów marketingowych.
4. Analizy wewnętrzne kooperacyjne, rynkowe, współpracy.
A360 Monitor Kooperacyjny

RobertPanel Menadżera "KOOPERACYJNY".

 1. Monitor aktualnych INFORMACJI i analiz dla grup kooperacyjnych (analizy, statystyki, rozliczenia, projekty, ekspansja, zadania, etc.)

OPIEKUN - EKSPERT

ZASTOSOWANIE KOKPITU OPIEKUNA - EKSPERTA
1. Komunikacja Eksperta z Partnerem.
2. Wsparcie doradcze Partnera i Pracowników.
3. e-lerning tematyki analiz oraz usług doradczych.
4. Składanie wniosków, reklamacji, zamówień, ocen.
A360 Opiekun Expert

RobertPanel Menadżera "OPIEKUN / EKSPERT".

 1. Monitor bezpośredniego kontaktu oraz WSPARCIA w tematyce optymalizacji i innych zagadnień oraz elementów doskonalenia biznesu w Państwa Podmiocie:
 • finanse,
 • środki unijne
 • wsparcie finansowe
 • logistyka, HR (KL)
 • marketing
 • rynek / ekspansja
 • inne

FRANCZYZA

ZASTOSOWANIE KOKPITU FRANCZYZOWEGO
1. Nadzór siecią franczyzy.
2. Realizacja umów, założeń kontraktowych.
3. Ankietowanie, Klientów oraz inne projekty marketingowe.
4. Analizy, statystyki, rozliczenia dotyczące franczyzobiorcy.
A360 Franchising

RobertPanel Menadżera "FRANCZYZA".

 1. Monitor aktualnych analiz w tematyce zakresu prowadzonej franczyzy (franczyzobiorca / franczyzodawca) w sieci zależnej Podmiotu.
 2. Matryca wyników umów oraz osiąganych efektów gospodarczych i trendów.

Medycyna Ludzka

A360 Medycyna Ludzka

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

weterynaria

A360 Weterynaria

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

BOX Pacjenta

A360 Box Pacjenta

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Laboratorium

A360 Laboratorium

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Zarządzanie w J.S. Zdrowia

A360 Zarządzanie Jednostką Służby Zdrowia

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Produkcja

A360 Produkcja

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Produkty Ekspansji

A360 Produkty Ekspansji

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Personalne Stanowiskowe

A360 Personalne Stanowiskowe

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

BOX Klienta

A360 Box Klienta

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Usługi Serwisowe

A360 Serwis

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Szkolenia

A360 Szkolenia

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Zarządzanie Umowami

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Flota

A360 Flota

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Zarządzanie Projektem

A360 Zarządzenie Projektami

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Archiwum

A360 Archiwum

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Urząd

A360 Urząd

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Hotel / Restauracja

A360 Restauracja

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Biuro Projektów

A360 Biuro Projektów

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

IT / Serwis

A360 IT Serwis

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Prawne / Prawo Zamówień Publicznych

A360 Prawne

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Zarządzanie BHP

A360 BHP

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Zarządzanie Efektywnością

A360 Zarządzanie Efektywnością

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Zarządzanie Środowiskiem

A360 Zarządzanie Środowiskiem

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Zarządzanie Energią

A360 Zarządzanie Energią

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com

Zarządzanie Ryzykiem

A360 Zarządzenie Ryzykiem

Monitory analiz służą wyłącznie prezentacji danych dla poszczególnych Klientów. Zapraszamy:

 1. Na strony Instytutu Analiz A360 - https://job.audytorzy.com
 2. Na strony auditorskie A360 - https://audytorzy.com