MONITOR ZARZĄDZANIA A360 - KLIENCI / ODBIORCY

Podmiot: ID1001000

!!! Pierwsze ładowanie analiz, może trwać nawet kilka minut.

OCENA ZADOWOLENIA KLIENTÓW

ZADOWOLENIE KLIENTÓW

RENTOWNOŚĆ PH

KOSZYK KLIENTÓW

PRÓBKI MONITORÓW ZARZĄDZANIA A360

INNE FUNKCYJNE KOKPITY / MONITORY ZARZĄDZANIA A360

BIURO RACHUNKOWE

ZASTOSOWANIE KOKPITU BIURA RACHUNKOWEGO
1. Box komunikacji Biura z Klientem.
2. Analizy i statystyki niestandardowe.
3. Monitor stanu rozliczeń Klienta z Biurem Rachunkowym.
4. Wsparcie doradcze Klienta, wynikiem współpracy z A360.

RobertPanel Menadżera "BIURO RACHUNKOWE".

 1. Monitor publikacji informacji, deklaracji i danych pochodzących z Państwa Biura Rachunkowego:
 • finanse,
 • deklaracje podatkowe zamienione na analizy, statystyki, trendy,
 • tablica ogłoszeń,
 • inne

KOOPERACYJNY

ZASTOSOWANIE KOKPITU KOOPERACYJNEGO
1. Komunikacja Podmiotu z Kooperantami.
2. Analizy i statystyki dotyczące Kooperantów.
3. Realizacja oraz rozliczanie projektów marketingowych.
4. Analizy wewnętrzne kooperacyjne, rynkowe, współpracy.

RobertPanel Menadżera "KOOPERACYJNY".

 1. Monitor aktualnych INFORMACJI i analiz dla grup kooperacyjnych (analizy, statystyki, rozliczenia, projekty, ekspansja, zadania, etc.)

OPIEKUN - EKSPERT

ZASTOSOWANIE KOKPITU OPIEKUNA - EKSPERTA
1. Komunikacja Eksperta z Partnerem.
2. Wsparcie doradcze Partnera i Pracowników.
3. e-lerning tematyki analiz oraz usług doradczych.
4. Składanie wniosków, reklamacji, zamówień, ocen.

RobertPanel Menadżera "OPIEKUN / EKSPERT".

 1. Monitor bezpośredniego kontaktu oraz WSPARCIA w tematyce optymalizacji i innych zagadnień oraz elementów doskonalenia biznesu w Państwa Podmiocie:
 • finanse,
 • środki unijne
 • wsparcie finansowe
 • logistyka, HR (KL)
 • marketing
 • rynek / ekspansja
 • inne

FRANCZYZA

ZASTOSOWANIE KOKPITU FRANCZYZOWEGO
1. Nadzór siecią franczyzy.
2. Realizacja umów, założeń kontraktowych.
3. Ankietowanie, Klientów oraz inne projekty marketingowe.
4. Analizy, statystyki, rozliczenia dotyczące franczyzobiorcy.

RobertPanel Menadżera "FRANCZYZA".

 1. Monitor aktualnych analiz w tematyce zakresu prowadzonej franczyzy (franczyzobiorca / franczyzodawca) w sieci zależnej Podmiotu.
 2. Matryca wyników umów oraz osiąganych efektów gospodarczych i trendów.