SELECT LANGUAGE

MONITOR ZARZĄDZANIA A360 - BENCHMARKING

OPTYMALIZACJA / ZARZĄDZANIE / ANALIZY / PROGNOZY / BENCHMARKING / MARKETING / LOGISTYKA / PRODUKCJA / USŁUGI / JAKOŚĆ / RYZYKA / RYNEK / EKSPANSJA ZAGRANICZNA

Podmiot: Klient ID1001000

Audit A360 Europe Quality Group

BENCHMARKING FINANSOWY
(Podmiot pow.50osób zatrudnionych)

BENCHMARKING WSKAŹNIKOWY
(Podmiot pow..50osób zatrudnionych)

PRÓBKI MONITORÓW ZARZĄDZANIA A360

OPIEKUN - EKSPERT

RobertPanel Menadżera "OPIEKUN / EKSPERT".

  1. Monitor bezpośredniego kontaktu oraz WSPARCIA w tematyce optymalizacji i innych zagadnień oraz elementów doskonalenia biznesu w Państwa Podmiocie:
  • finanse,
  • środki unijne
  • logistyka, HR (KL)
  • marketing
  • rynek / ekspansja
  • inne

FRANCZYZA

RobertPanel Menadżera "FRANCZYZA".

  1. Monitor aktualnych analiz w tematyce zakresu prowadzonej franczyzy w sieci zależnej Podmiotu (niedostępny dla MMŚP)

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.

KOOPERACYJNY

RobertPanel Menadżera "KOOPERACYJNY".

  1. Monitor aktualnych INFORMACJI i analiz dla grup kooperacyjnych (niedostępny dla MMŚP)

!!! Pierwsze wczytanie trwa nieco dłużej - aktualizacja danych.